Naujaisiais nariais tapo UAB „Akustinių tyrimų centras“

ATC_logotipasNacionalinės pasyvaus namo asociacijos nariais tapo UAB „Akustinių tyrimų centras“. Įmonė teikia akredituotas pastatų sandarumo, natūrinių akustinių matavimų, inžinerinių sistemų bei aplinkos keliamo garso lygių matavimų bei kitų fizikinių veiksnių tyrimų paslaugas, atlieka pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, energetinius auditus, termovizines pastatų analizes, diegia bei prižiūri vadybos sistemas.

Bendrovė veikia jau 9 metus ir yra viena iš lyderiaujančių savo srities įmonių. Akustinių tyrimų centro struktūrinis padalinys – fizikinių veiksnių tyrimų laboratorija –yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos. Laboratorijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 „Bendrieji reikalavimai bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai“ reikalavimus, kurios paskirtis – užtikrinti teikiamų laboratorijoje paslaugų kokybę, tenkinančią užsakovų ir pripažinimą teikiančių organizacijų poreikius.

Daugiau informacijos rasite:  čia.