Projektai

Build up skills ENERGOTRAIN

Picture1Tai Europos Komosijos finansuojamas projektas „Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas“.

Projekte dalyvaujantys partneriai siekia suteikti galimybę statybininkams pasiekti energiškai efektyvios statybos poreikius atitinkančią kompetenciją ir kvalifikaciją.

Šiuo metu statybos darbininkų mokymo ir atestavimo schema Lietuvoje nėra pakankamai išvystyta, kad praktikoje užtikrintų energiškai efektyvios statybos standartų laikymąsi, todėl įgyvendinant projektą sukurti statybos technologijų ir darbininkų kompetencijų aprašai – pagrindas, siekiant panaikinti likusias spragas.

2015 m. projekto partneriai baigė rengti technologijų aprašus energiškai efektyviai statybai pagal skirtingas statybos darbų specializacijas.


Energiškai efektyvių (pasyvių) namų vystymo ir modernizavimo sektoriaus žmogiškųjų išteklių plėtra

es geras2013-2014 m. Nacionalinė pasyvaus namo asociacija vykdė projektą “Energetiškai efektyvių (pasyvių) namų vystymo ir modernizavimo sektoriaus žmogiškųjų išteklių plėtra” Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-108.

Europos socialinio fondo agentūra skyrė mokymams ES struktūrinę paramą pagal 2012 metų ES struktūrinės paramos kvietimą – Žmogiškųjų išteklių tobulinimo įmonėse priemonę.

Gavusi finansavimą, asociacija 2013 m. – 2014 m.  organizavo mokymus daugiau nei šešiasdešimčiai specialistų.

2013 m. buvo organizuoti mokymai “Ateities statybos” bei “Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų taikymas statybų sektoriuje”. Mokymuose dalyvavo daugiau kaip penkiasdešimt specialistų. 2014 m. vykdyti pagrindiniai, “Sertifikuotų pasyvaus namo planuotojų mokymai”. Mokymus baigė 56 kursų dalyviai. Sėkmingai išlaikė egzaminą ir gavo tarptautinį pasyvaus namo planuotojo/konsultanto pažymėjimą 28 dalyviai.